Necessitem ja un Centre Català d’Empreses i Drets Humans!

Des del 2015 som moltes les entitats i col·lectius que treballem per a la creació del Centre Català d'Empreses i Drets Humans. Volem que les empreses que operen a Catalunya i/o presten serveis a qualsevol administració pública catalana compleixin amb el respecte dels drets humans, tant al territori català com a l’exterior.

Finalment, la Proposta de Llei per a fer-lo possible serà votada en les setmanes vinents. D'aquesta votació en depèn el seu futur i ja sabem que l'organisme serà una realitat.

Però encara no tenim la certesa que es doti al Centre de totes les competències necessàries per ser una eina independent del poder corporatiu, eficaç en la seva actuació, accessible per a les comunitats afectades, compromès amb la justícia global i valent per investigar la impunitat empresarial.

És per això que creiem que és el moment clau per fer un posicionament ferm de totes les entitats i col·lectius que representem amplis sector de la societat civil i que compartim la necessitat de la defensa dels drets humans.

Demanem a tots els diputats i diputades com a representants de la ciutadania que actuin amb la màxima responsabilitat i facin de la creació Centre Català d'Empreses i Drets Humans una fita històrica i pionera en la defensa de drets a Catalunya i al món.

Per què sigui útil, aquest Centre ha de ser...

Independent

Perquè quedi lliure de conflictes d’interessos, ha de ser un organisme públic dotat de personalitat jurídica pròpia, plena autonomia i independència, que ret comptes a la societat civil, al Parlament i al Govern de Catalunya. A més, la Junta de govern, el principal òrgan decisori, ha d’estar formada per persones alienes als interessos empresarials.

Eficaç

Ha de tenir capacitat real d’actuació pel que fa la prevenció i alerta, investigació i seguiment de possibles vulneracions dels drets humans per activitats empresarials a l’exterior d’empreses que operen a Catalunya, tant a partir de la recepció de queixes, com per iniciativa pròpia; al diàleg, entre **les afectades**; i al poder sancionador, dins el marc competencial català.

Accesible

És important que les comunitats afectades per l’acció de les empreses subjectes a l’actuació del Centre, puguin adreçar-s'hi de manera fàcil, segura i transparent, per fer arribar les seves queixes i denúncies.

Compromès

Ha de treballar des del compromís amb la Justícia Global, la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau. Des d’aquesta perspectiva, és important que depengui del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat.

Valent

Ha de ser capaç i dotar-se de les eines necessàries per vetllar que les empreses que operen a Catalunya i desenvolupen activitats en altres països respectin els drets humans i ambientals. El centre ha de ser capaç de lluitar contra la impunitat empresarial d’aquelles empreses subjectes al seu àmbit d’actuació i que vulneren els drets humans

Consulta el mapa de vulneracions

Més de 8.000 entitats i cooperatives
catalanes ja hi donen suport


El Grup Català d’Empresa i Drets Humans està conformat per 18 entitats de dues plataformes, Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. Comptem amb el suport de més de 8.000 entitats i cooperatives.


I tu, què pots fer?

Informat!

Sobre els casos investigats de vulneracions de drets humans comeses per empreses com ACS, de Florentino Pérez

Signa el manifest!

Dóna suport a la Creació del Centre. Ja som més de 8.000 entitats. També pots fer-ho a nivell individual!


Participa en les accions!

Subscriu-te a la newsletter i et mantindrem informada del que pots fer per a donar suport a la creació del centre.

Expertes i comunitats afectades
hi donen suport

X