Crida per donar suport a la creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans

Des de 2015, la societat civil catalana treballa constant i incansablement per impulsar la creació d’un Centre Català d’Empresa i Drets Humans, amb l’objectiu de vetllar perquè la internacionalització de l’economia catalana no generi impactes negatius i vulneri drets humans, especialment en els països més empobrits, i amb l’ànim d’avançar cap a la regulació del sector empresarial pel respecte dels drets humans i del medi ambient. El volum d’aquest sector empresarial és considerable, tenint en compte que almenys 3.000 empreses catalanes operen a l’exterior, de forma directa o mitjançant més de 7.500 filials.

Aquest Centre serà un organisme públic i independent i servirà per avaluar l’impacte exterior de les operacions de les empreses transnacionals  amb seu a Catalunya i/o que tenen inversions i activitats a Catalunya. Per a dur a terme aquesta tasca el Centre tindrà la capacitat d’investigar i donar seguiment a queixes sobre possibles vulneracions de drets humans formulades per comunitats directament afectades o bé per part d’entitats o organitzacions socials. A més, també disposaria de capacitat sancionadora cap a les empreses quan aquestes no ofereixin la informació que se’ls hi demana.

El dia 5 de juliol de 2021 es va registrar per segon cop al Parlament de Catalunya la Proposta de Llei per a la creació d’aquest centreel canvi de legislatura va obligar a tornar a registrar la Llei.Actualment, la llei ha de tornar a obtenir una majoria de votacions de part dels grups parlamentaris, per tal que el Centre Català d’Empresa i Drets Humans vegi la llum i sigui un referent en la defensa dels drets humans a casa nostra.

La creació d’aquest centre significaria que Catalunya és coherent amb les seves polítiques públiques, i situaria a Catalunya com a pionera en la defensa dels drets humans al món, posant a l’abast mecanismes efectius per garantir l’actuació responsable de les empreses transnacionals que operen a Catalunya.

El grup impulsor d’aquesta proposta legislativa ha estat el Grup català d’Empresa i Drets humans que formen Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, ambdues plataformes de segon nivell que representen unes 150 entitats del tercer sector i que va rebre el suport de fins a 8.000 entitats de la societat civil en el moment de formalitzar-se el registre de la llei en el Parlament de Catalunya.

En vista de la futura votació de la llei al Parlament que prendrà lloc aquest 2024, veiem imprescindible tornar a demostrar que la proposta compta amb el suport d’una gran base social que es posiciona a favor de la coherència de polítiques, la justícia i els drets humans. Per aquest motiu, motivem a signar aquest manifest, per demanar el vostre suport a la Creació del Centre d’Empresa i Drets Humans a Catalunya.

Ara, més que mai, necessitem el vostre suport per impulsar la creació d’un centre que serà referent a nivell mundial. Demostrem que no ens quedem de braços plegats, sinó que prenem accions concretes en la defensa dels drets humans. Posem fi a la impunitat.

Adhesions individuals

Adhesions individuals / Adhesiones individuales

Adhesions de col·lectius i entitats

Adhesions d'entitats i col·lectius / Adhesiones de entidades y colectivos

Entitats i col·lectius que ja hi donen suport

Més de 8.000 organitzacions socials ja hi donen suport. La iniciativa compta amb els principals sindicats de Catalunya (CCOO Catalunya, la UGT de Catalunya i la Intersindical-CSC), així com del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, organisme amb 319 socis, dels quals 287 són ajuntaments (que representen el 85% de la població catalana), 14 consells comarcals, 4 diputacions, una mancomunitat i 13 entitats i ONG. També hi donen suport el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i el Consell de la Joventut de Barcelona, el Consell d’Associacions de Barcelona i nombroses organitzacions socials com són l’AESCAT (Associació d’Economia Solidària de Catalunya) una entitat de quart nivell que aglutina 7.422 organitzacions i agrupa les principals plataformes de representació de les diferents famílies de l’economia social de Catalunya: la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, la Federació de Mutualitats de Catalunya i la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya. També hi donen suport el Col·lectiu Ronda d’advocats i advocades i altres plataformes socials i cíviques com són Omnium Cultural, la Campanya No als Tractats de Comerç i Inversió, Mujeres Migrantes Diversas, Rebel·lió o Extinció Barcelona, el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, Fundació SURT, Grup Eirene, Creación Positiva, Col·lectiu Maloka,, COMITÈ DE SOLIDARITAT OSCAR ROMERO, La Kaseta Ideas Factory, Amb Cura, Associació de Cuidadores Obliqües, Associació EcoSS Ecosistemas Economías Solidaridad Sostenibilidad, Associació Catalana per la Pau, COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT, Aigua és Vida, Alba Sud, Almena Cooperativa Feminista, Amb Cura – Associació de Cuidadores, Ambdrets, Associació Catalana per la Pau, Associació Coopera Sant Feliu Ca la Vidala, Associació Impacte. Cinema i Drets Humans, Centre de formació i creació en dansa, Justícia i Pau, Justícia i Pau Barcelona, Fundació Intered, La Colectiva de Mujeres Refugiadas,Exiliadas y Migradas, Lliga dels Drets dels Pobles, ATENEU DEL MÓN, Opcions de consum responsable SCCL, Cooptècniques, Marxa Mundial de Dones, Hèlia, Fundació Pere Casaldàliga, Ambdrets, DESOS Opció Solidària, Cooperació Activa al Camp de Tarragona, Oikocredit Catalunya, Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, Huitaca pacte per la vida i per la pau, COLECTIVA DE MUJERES REFUGIADAS EXILIADAS Y MIGRADAS, FundiPau, Grup Eirene, Hèlia, Huitaca pacte per la vida i per la pau, Justícia i Pau Barcelona, La Colectiva de Mujeres Refugiadas,Exiliadas y Migradas, La Kaseta Ideas Factory, L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Llegat Jaume Botey i Vallès, Lliga dels Drets dels Pobles, Marxa Mundial de Dones, Obliqües Associació, Basoa, Observatorio de Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad, Oikocredit Catalunya, Campanya Catalunya No als TCI, UNIÓ SINDICAL OBRERA DE CATALUNYA, CICrA Justícia Ambiental SCCL, Federació ACAPS, Ecosol ongd, Fondo Verde, SUDS – Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació, Comunitat Palestina de Catalunya.


X