Grup Català d’empresa i drets humans

Qui som?

El grup català d’empresa i DH està conformat per 22 entitats de dues plataformes de segon nivell, Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, a més de comptar amb el suport de persones expertes de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat del País Basc. Les 18 entitats que formem el grup som l’Alianza por la Solidaridad, AlterNativa Intercanvi amb Pobles indígenes, Amnistia Internacional Catalunya, Centre Delàs, Cooperacció, Enginyeria Sense Fronteres, Entrepobles, Farmamundi, Fundació Pau i Solidaritat- CCOO Catalunya, Justícia Alimentària Global, Justícia i Pau, NOVACT, Observatori DESC, ODG, SETEM, Sindicalistes Solidaris – UGT de Catalunya, SUDS, ACAPS, Oxfam Intermón, REDS, Taula per MèxicBrigades Internacionals de Pau de Catalunya (PBI) com a entitat observadora.


Vàrem començar a caminar el novembre de 2014 amb la idea de fer incidència en les institucions catalanes perquè apliquessin la coherència de polítiques públiques tal com els obliga la Llei catalana de Cooperació i la Llei d’Acció Exterior.

Què volem?

La creació d’un centre públic que garanteixi que tota empresa que opera a Catalunya i/o presta serveis a qualsevol administració pública catalana compleixi escrupulosament amb el respecte dels drets humans, tant al territori català com a l’exterior.

Entre les funcions d’aquest centre públic estaria el poder rebre i contrastar denúncies de comunitats afectades per empreses presents a Catalunya, de manera que si aquest Centre emetés un informe que validés qualsevol tipus de violació en l’àmbit dels drets humans no pogués operar més en territori català fins haver reparat les vulneracions dutes a terme i haver canviat les seves polítiques internes per tal d’evitar possibles futures vulneracions de drets.

Com pots contactar amb nosaltres?

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres ho pots fer enviant-nos un correu a: alertadh@lafede.cat

FAQS

  1. Per què volem un centre d’empresa i drets humans? Sabem que la vulneració de drets per part d’empreses transnacionals és sistemàtica arreu del món (en tenim alguns exemples al web d’Alerta DH). Actualment no existeix cap mecanisme que vetlli perquè les empreses compleixin amb el respecte dels drets humans més enllà de les nostres fronteres.
  2. Què es pretèn aconseguir amb aquest centre? Volem que totes les empreses que operen a Catalunya i/o presten serveis a qualsevol administració pública catalana compleixin escrupulosament amb el respecte dels drets humans, tant al territori català com a l’exterior. 
  3. Per a què servirà? Amb la creació d’aquest Centre no seria possible que el Govern contractés a empreses que generen impactes negatius a altres països com és el cas de les empreses del Grup ACS (accionista principal Florentino Pérez), que causen impactes negatius en l’àmbit ambiental, social i econòmic a Guatemala, alhora que també tenen complicitats en zones ocupades a Palestina, entre d’altres.
  4. Com funcionarà? Es pretén que aquest Centre tingui la capacitat de rebre queixes i denúncies específiques per tal que col·lectius afectats directament per les empreses puguin adreçar-s’hi, i aquest pugui engegar un procés d’investigació i de diàleg. A més, es proposa que tingui capacitat sancionadora quan les empreses no facilitin tota la informació requerida per l’administració.
  5. Té previstes altres funcions? Sí. El Centre també impulsarà propostes de regulació i disseny de polítiques públiques, per exemple, en els processos de contractació pública. Una de les seves tasques més importants serà la recerca i seguiment dels casos de vulneració dels drets humans, sobretot en països empobrits.

Recursos

Informes

  • Fondos públicos, negocios privados” (Erika González, Beatriz Casado y Marta Fernández, Informe OMAL nº 22, marzo de 2020, disponible en: http://omal.info/spip.php?article9110)

Bibliografia

  • Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y Pedro Ramiro “Diccionario crítico de empresas transnacionales. Claves para enfrentar el poder de las grandes corporaciones” (2012, Icaria).
  • Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate “Alternativas al poder corporativo. 20 propuestas para una agenda de transición en disputa con las empresas transnacionales” (2016, Icaria)
  • Pedro Ramiro y Erika González “A dónde va el capitalismo español” (2019, Traficantes de Sueños)
X