Analitzar i sistematitzar les vulneracions de l’Estat i de les empreses des d’una perspectiva interseccional

Si bé s’ha generat, des del 2011, abundant literatura entorn dels Principis Marc i els mecanismes d’avaluació d’impactes en Drets Humans dirigits a empreses, hi ha poca documentació sobre les formes d’identificació d’impactes i vulneracions específiques en contextos de conflicte i ocupació, especialment des d’una perspectiva interseccional, que tinguni en compte com factors com el gènere, l’orientació sexual, la pertinença ètnica o la classe social condicionen les experiències de vulnerabilitat.

Aquest marc metodològic realitzat per Nora Miralles, per al Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE), pretén contribuir a donar eines pràctiques per a la lluita per la justícia econòmica, social, ambiental i de gènere al Sàhara Occidental, en un escenari en què la situació d’apropiació il·legal d’un territori i de les seves fonts de riquesa donen lloc a un espoli de recursos que empobreix a la població sahrauí i, especialment, a les dones.

X