Siemens Gamesa: Greenwashing i espoli de recursos naturals

CompartirNom de l'Empresa

Siemens Gamesa

Sector econòmic

Energètic

Sector econòmic (Detall)

El Grup SIEMENS GAMESA està especialitzada en el desenvolupament i operació de parcs eòlics i en el disseny, la fabricació i venda d’aerogeneradors. La seva activitat es divideix en dos segments de negoci, els aerogeneradors -que ofereix turbines eòliques i la construcció i venda de parcs eòlics i el d’operació i manteniment, que s’encarrega de gestionar, controlar i mantenir aquests. Dins d’aquests segments, Siemens Gamesa compta amb tres unitats de negoci: Onshore (molins en terra), Offshore (molins al mar) i Serveis.

Descripció breu del projecte econòmic

Més del 90% de les necessitats energètiques del Marroc són actualment cobertes mitjançant la importació. Davant d’aquest situació, el govern marroquí anuncia plans per augmentar la producció d’energia renovable fins al 52% per 2030. En aquest marc, en 2009 Marroc llança el Pla Solar Marroquí i el Pla Integral d’Energia Eòlia impulsat per operadora nacional Oficina Nacional d’Electricitat i Aigua Potable (ONEE) amb una inversió de 2.700 milions d’euros. Per complir aquest objectiu es proposa afegir aproximadament 10GW de capacitat en energies renovables entre 2018 i 2030. El Pla Integral d’Energia Eòlica inclou la construcció i manteniment de 5 parcs eòlics dos d’ells al Sàhara Occidental, Tiskrad i Boujador, a través del projecte 850 MW Integrated Wind Energy. En març de 2016, ONEE anuncia que el contracte de licitació per valor de 1200 milions de dòlars ha ser adjudicat a Siemens Wind Power en consorci amb Enel Green Energy i Navera.

En el parc eòlic de Foum el Oued, aprop del Aaiún en el Sàhara Occidental ocupat, 22 molins de Siemens Gamesa aporten el 95% de l’energia que necessita l’empresa nacional marroquina Office Chérifien des Phosphates (OCP) per l’extracció del recurs no renovable dels fosfat de les mines de PhosBucraa.

Descripció breu del projecte econòmic (Font)

(1) http://www.odhe.cat/siemens-gamesa/...

Ciutat/Pais

Sàhara Occidental

Drets vulnerats

Complicitat / influència en conflictes armats, ocu..., Accés al territori, Afectació economia local, Afectació ambiental, Consulta prèvia lliure i informada, Afectació Socio-Cultural

Descripció

D’acord al DIH i les resolucions de Nacions, TJUE i la Audiència Nacional, Marroc no té sobirania sobre el territori del Sàhara Occidental i per tant, no pot establir acords econòmics i comercials amb cap empresa multinacional. En aquest sentit, les activitats econòmiques de Siemens Gamesa són il·lícites i suposen el saqueig dels recursos naturals renovables com el vent, però també no renovables com el fosfat ja que l’energia del parc eòlic de Foum el Oued és imprescindible per mantenir la extracció d’aquest recurs. L’explotació intensiva del fosfat no contribueix a la conservació dels recursos naturals com determina el DIH i afecta el entorn medi ambiental a través de les mines de PhosBucraa. L’empresa nacional OCP estretament vinculada amb la monarquia alauita és la principal beneficiaria d’aquestes activitats econòmiques.

Les activitats de Siemens Gamesa manquen del consentiment lliure i explícit del poble sahrauí, segons ho determina el dictamen Hans Corell i la Sentència del TJUE. El poble sahrauí tampoc ha expressat en múltiples ocasions el seu rebuig a les activitats de Siemens Gamesa al Sàhara Occidental.

El desenvolupament d’infraestructures i activitat econòmica la Sàhara Occidental està atraient a més població marroquina als territoris ocupats situació prohibida pel DIH i que deixa en minoria a la població autòctona.

En general, aquest tipus d’activitats contribueix de forma indirecta a obstaculitzar el procés de pau de Nacions Unides al Sàhara Occidental ja que reforça els beneficis que està obtenint la potencia ocupant del Marroc.

Font

(1) https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2...

Normativa vulnerada

D’acord a Nacions Unides, el Sàhara Occidental és un Estat no Autònom pendent de descolonització, per tant s’aplica el Dret Internacional Humanitari per regular la situació d’ocupació militar per part del Regne de Marroc i la potencia administradora el Regne d’Espanya.

En aquest marc, les activitats econòmiques de Siemens Gamesa en el Sàhara Occidental en complicitat amb la potencia ocupant estan regulades per:

  • Regulacions de la Haia 1907 (RH art. 42-56), la Quarta Convenció de Ginebra de 1949 (CG art. 27-34 y 47-78), algunes disposicions del Protocol Addicional I de 1977 i normes consuetudinàries del DIH que prohibeixen el saqueig i espoli de recursos naturals, annexió territorial del territori ocupat i transferència de població de la potencia ocupant al territori ocupat. Així com estableix responsabilitats a la potencia ocupant al a protecció dels drets i l’entorn de les comunitat autòctones ocupades (CG art. 8 y 47).
  • Dictamen Hans Corell, ex-subsecretari general per Assumptes Legals i Conseller Legal de les Nacions Unides per la manca de consentiment lliure i explícit per part del poble sahrauí sobirà del seu territori i recursos naturals a través dels seus representants legítims.
  • Diverses resolucions de Nacions Unides entre les que destaca el dret a la sobirania dels Recursos naturals de las poblacions autòctones a traves de la Resolució 1803 (XVII), del 14 de desembre de 1962.
    – Sentències del Tribunal de Justícia Europeu de 2015 a 2018 on s’estableix que Marroc no té sobirania en el Sàhara Occidental ni mandat internacional per administrar el territori. Per tant, cap acord europeu pot ser subscrit amb Marroc si inclou el Sàhara Occidental sense cap procés de consulta i consentiment explícit del seu poble.

Normativa vulnerada (Font)

(1) https://ihl-databases.icrc.org/applic/ih...


L'empresa espanyola és directament responsable de la violació

Directament

L'empresa espanyola és directament responsable de la violació (Detall)

Siemens Gamesa, subsidiària de Siemens Energy AG, realitza directament les seves activitats al Sàhara Occidental a través de les seves cadenes de subministrament. L’espanyola va ser adjudicatària de la construcció i manteniment del 5 parcs eòlics en consorci amb Enel Energy i Navera. Així mateix, en març de 2016 Siemens va anunciar la construcció d’una fabrica de hèlix per les turbines de vent de Tànger, però el primer client de la fàbrica va ser Navera i anava destinat al parc eòlic de Aftissat en el Sàhara Occidental. Per tant, Siemens Games està desplegant infraestructures i liderant activitats econòmiques en projectes d’inversió al territori ocupat.

L'empresa espanyola és directament responsable de la violació (Font)

(1) https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2...


L'Estat Nacional és responsable per acció o omissió

Per acció

L'Estat Nacional és responsable per acció o omissió (Detall)

Les activitats econòmiques de Siemens Gamesa al Sàhara Occidental es desenvolupen en el marc de contractes públics amb la reguladora ONEE i MASEN (Moroccan Agency for Solar Energy). Aquests contractes s’emmarquen dintre de la normativa marroquina que s’estén com la llei de l’ocupació sobre el Sàhara Occidental. En 2020 el directiu de Siemens Joe Kaeser va afirmar que “la formulació de la estratègia corporativa de Siemens Gamesa es basa en el marc legal vigent”. És a dir, Siemens Gamesa interpreta que el Sàhara Occidental és part del Marroc i per tant, s’aplica la seva normativa fet que contradiu el dret internacional i les nombroses resolucions de la ONU i sentències del TJUE.

L'Estat Nacional és responsable per acció o omissió (Font)

(1) https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2...


Qué diu la política de RSC de l'empresa?

Siemens Gamesa en complicitat amb el govern de Marroc insisteixen en l’impacte mediambiental positiu dels projectes eòlics de energia renovable pel Sàhara Occidental i la regió del Nord d’Àfrica i Europa. Aquesta insistència es basa en una estratègia de Greenwashing.

Segon l’informe de sostenibilitat 2018 de l’empresa: “Siemens Gamesa considera el respecte als drets humans como part integrant de la seva responsabilitat com empresa global. Per nosaltres, aquesta responsabilitat és un element central d’una conducta empresarial responsable i estem compromesos amb el respecte dels drets humans a l’àmbit d’influència de Siemens Gamesa”.

Sobre l’impacte social, en 2018 Markus Tacke, Director executiu de la companyia va respondre a la organització Western Sahara Resource Watch (WSRW) que el seus projectes “ofereixen un valor real a les comunitats locals, seguint la política de ‘hire-local-first’ ”. A més, la companyia va assegurar que “s’està invertint en projectes de salut, educació, medi ambient i accés a la energía”. Segons l’Observatori Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE), les memòries de Siemens Gamesa no rendeixen comptes en aquest sentit.

Qué diu la política de RSC de l'empresa? (Font)

(1) https://www.siemensgamesa.com/es-es/sost...


Resposta de l'empresa

Si

Resposta de l'empresa (Detall)

S’han plantejat múltiples preguntes a Siemens Gamesa:

  • A la demanda de coherència i compliment de la legalitat internacional per part de WSRW, l’empresa responia, l’abril del 2012, que la “participació de Siemens al projecte 850 MW Integrated Wind Energy “no envaeix el dret d’autodeterminació , ni cap dels Drets Humans que contempla el Dret Internacional Públic”, sota l’argument d’estar “beneficiant” també la població sahrauí.
  • En una carta enviada al 2016 per WRSW, l’empresa responia: “Els parcs eòlics són fonamentalment diferents, posem, de les mines, que extreuen recursos finits de forma irreversible. Pel contrari, el vent al Sàhara Occidental és una font renovable d’energia, i els parcs eòlics no la minven en absolut”.
  • Abril de 2020 davant d’una pregunta sobre el consentiment del poble sahrauí sobre les seves activitats econòmiques, Siemens Gamesa va respondre a través d’un assessor legal independent: “resulta impossible obtenir el consentiment d’una població en un àrea on un poder administratiu esta exercint una sobirania de facto.”

Resposta de l'empresa (Font)

(1) https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2...


Estat actual del cas

En cursX