Defensores de Drets Humans donen suport al Centre Català de Drets Humans i Empreses

Shahd Abusalama (Palestina), Lamye Azouz (Marroc) i Bernardo Caal Xol (Guatemala) expressen la necessitat del Centre Català d’Empresa i Drets Humans.

X