Jornades sobre Drets Humans i Empreses (25, 26 i 27 febrer 2021)

La pandèmia del covid-19 ha exacerbat les desigualtats al voltant del món. Diferents governs han aprofitat per a decretar mesures que privilegien els interessos de l’empresariat. Amb l’excusa d’alleujar la situació econòmica, s’ha facilitat l’expansió de l’agroindústria, l’extractivisme o els grans projectes d’infraestructures. Com a conseqüència, les persones defensores de Drets Humans, en concret els qui defensen la terra i el territori, han sofert creixents impediments en la seva labor de defensa dels Drets Humans.

L’any 2021 marca el desè aniversari de l’aprovació pel Consell de Drets Humans de Nacions Unides dels Principis Rectors sobre les Empreses i els Drets Humans, més coneguts com a “Principis Ruggie”. El seu caràcter no vinculant o, dit d’una altra manera, voluntari, no ha deixat de ser objecte de crítica per part de moviments socials de tot el món. Des de 2014, existeix un grup de treball en l’ONU per a elaborar un instrument jurídicament vinculant que permeti exigir jurídicament el respecte als Drets Humans per part de les empreses transnacionals. Els dos esborranys redactats fins ara no permeten ser molt optimistes, com es pot llegir, per exemple, aquí.

Entretant, aquest laissez faire continua provocant conseqüències desastroses. L’última (que sapiguem): 28 persones van morir en un taller tèxtil a Tànger (el Marroc) el passat 8 de febrer. Per això és tan necessari que existeixi legislació vinculant que obligui les empreses a assumir les seves responsabilitats.

També des de Catalunya tenim l’oportunitat d’impulsar aquest canvi. El Parlament de Catalunya va admetre a tràmit el mes de novembre passat la Llei de Creació del Centre d’Empreses i Drets Humans, a proposta del Grup Català d’Empresa i Drets humans de Lafede.cat i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.

Per a escoltar la veu dels qui resisteixen i denuncien les violacions de Drets Humans de les grans empreses, per a entendre amb més detalli la situació en sectors i països concrets, per a conèixer quin és l’estat de la qüestió en l’àmbit legislatiu, et convidem a les nostres Jornades sobre Drets Humans i empreses, els pròxims 25, 26 i 27 de febrer.

Organització: Brigades Internacionals de Pau de Catalunya

Més informació: https://www.pbi-ee.org/news/2021-02/jornadas-sobre-derechos-humanos-y-empresas

X