Les entitats socials reclamen al Parlament un Centre d’empresa i drets humans eficaç per vetllar pels drets humans en l’àmbit empresarial català  

El grup català d’empresa i drets humans exigeix al Parlament l’aprovació d’un Centre independent, eficaç, accessible, compromès i valent, ara que ha començat el període d’esmenes, clau en la negociació. Està previst que la Llei de creació del Centre català d’empresa i drets humans s’aprovi el mes de juliol. Aquesta proposta s’emmarca dins les demandes de les Nacions Unides, i en cas d’aprovar-se, el Centre seria pioner al món.

El passat dijous 4 de maig el Grup Català d’Empresa i Drets Humans de Lafede.cat i la Taula per Colòmbia ha comparegut en roda de premsa al Parlament de Catalunya per exposar les seves demandes en relació a la proposta de Llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans que s’està debatent al Parlament a proposta del mateix grup i que des d’aquest dimarts 2 de maig ha iniciat el període d’esmenes, clau per a la negociació final, després de set mesos on s’han escoltat 33 compareixences.

Un Centre d’empresa i drets humans que doni resposta a les comunitats afectades

“Davant de l’actual crisi social, econòmica i ambiental, la societat necessitem el Centre Català d’empresa i drets humans, per fer front a la impunitat de les empreses transnacionals que operen a Catalunya i a l’exterior i que arran de la seva activitat estan destruint el planeta i vulnerant els drets humans i ambientals. Només l’any 2021 van ser assassinats 200 defensors i defensores de la terra. Ara està en mans dels partits polítics catalans aprovar un Centre independent del poder corporatiu, eficaç en la seva actuació, accessible per a les comunitats afectades, compromès amb la justícia global i valent per investigar la impunitat empresarial”, ha remarcat Lina María González, portaveu del Grup Català d’Empresa i Drets Humans, a la roda de premsa, sobre com ha de ser aquest futur Centre.

En el cas d’aprovar-se, aquest organisme públic suposarà un important avenç en la regulació del sector empresarial en matèria de drets humans i de defensa del medi ambient. Més de 3.000 empreses catalanes operen a l’exterior, de forma directa o mitjançant més de 7.500 filials. A més, augmentarà l’impacte estratègic de la política de cooperació internacional i es convertirà en un exemple de coherència de polítiques públiques, tal com estableix la Llei catalana de Cooperació i la Llei d’Acció Exterior.

Les esmenes principals de la societat civil

Durant la roda de premsa González també ha destacat quatre gran blocs d’esmenes que el propi Grup ha fet al text inicial.

Primer, el Centre s’ha d’emmarcar en un Pla Català d’Empreses i Drets Humans que serveixi de guia d’actuació per a tothom. Aquest pla ha de preveure tres blocs: la prevenció, el seguiment de casos i l’avaluació. “Proposem que el Centre faci la funció de seguiment i avaluació, mentre que la prevenció seria obligació dels organismes encarregats dels processos de formació empresarial i de la promoció d’internacionalització de l’empresa”, esmenta la portaveu.

Segon, el Centre es regeix per la legislació internacional i dins les competències catalanes. Per exemple, pels Principis Rectors de Nacions Unides que incentiven als estats des de l’àmbit nacional i subnacional, com garants de drets, a promoure mecanismes de regulació i per donar suport a la coherència de polítiques públiques.

Tercer, estableix seguretat jurídica per les empreses i es basa en el principi de proporcionalitat. “Som conscients de que la majoria d’empreses catalanes compleixen amb les seves tasques de responsabilitat. Però, precisament per a posar-les en valor, necessitem aquest Centre”, resalta González per respondre als temors empresarials,

I per últim, “volem garantir la diversitat de veus que componen el teixit social i empresarial catalana en els òrgans del Centre”, explica González, per això el Grup proposa crear Consell Assessor d’Empreses i Drets Humans composat per 32 persones delegades per institucions catalanes, el govern, la societat civil, els sindicats i el sector empresarial. Aquest Consell Assessor serà l’encarregat de triar les 8 persones expertes que seran part de la Junta de Govern.

El Centre compta un ampli suport social

En aprovar-se el Centre, Catalunya esdevindria pionera en la defensa dels Drets Humans a escala internacional, situant-se per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals. Les entitats de pau, cooperació i drets humans treballen des del 2014 per fer-lo realitat i, de fet, el Parlament de Catalunya ja ha mostrat en diverses ocasions el seu suport amb tres resolucions des del 2016, per unanimitat o majoria absoluta.

La proposta ha estat elaborada pel Grup català d’Empresa i Drets Humans que el formen 20 entitats de Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, ambdues plataformes d’entitats del tercer sector, i actualment, més de 8.000 organitzacions socials, sindicats i cooperatives hi donen suport.

X