L’ONU publica la base de dades d’empreses en Territoris Ocupats Palestins

L’Oficina de Drets Humans de l’ONU (ACNUDH) ha publicat  la base de dades de empreses comercials involucrades en activitats econòmiques relacionades amb els assentaments en territoris palestins ocupats. Aquesta publicació respon a una petició de la resolució 31/36, del Consell de Drets Humans de l’ONU de març de 2016 que sol·licitava a l’Oficina de l’Alt Comissionat la producció de “una base de dades de totes les empreses comercials” que “directa o indirectament van permetre, van facilitar i es van beneficiar de la construcció i creixement dels assentaments”.

GRANS EMPRESES INVOLUCRADES EN ELS ASSENTAMENTS IL·LEGALS NO FIGUREN EN LA BASE DE DADES I HAN D’AGREGAR-SE.

L’informe publicat (A/HRC/43/71) identifica 112 empreses sobre les quals l’Oficina de Drets Humans de l’ONU “té motius raonables per a concloure que han estat involucrades en una o més de les activitats específiques esmentades en la resolució 31/36 del Consell de Drets Humans”.

L’Observatori de Drets Humans i Empreses al Mediterrani ODHE assenyala que la llista d’empreses està incompleta i es basa en informació recol·lectada d’empreses que operaven entre 1 de gener de 2018 i agost de 2019. Existeixen evidències de grans empreses amb activitats i inversions de gran impacte en els TOP que no figuren en la base de dades. L’empresa de seguretat tecnològica Magal o Anyvision, amb una creixent activitat en el territori espanyol, són dos clars exemples de corporacions que no estan llistades, a pesar que proveeixen solucions tecnològiques de seguretat al Mur, checkpoints i assentaments il·legals israelians en els TOP. Aquestes empreses estan augmentant la seva presència i activitat en territori espanyol a través de contractes públics i aliances estratègiques amb empreses espanyoles.

Altres empreses espanyoles com SEMI (ACS) i CAF, que han col·laborat respectivament en l’electrificació de la xarxa ferroviària israeliana i de la futura línia A1 (Tel Aviv -Jerusalem) i la construcció del tren lleuger en els TOP de Jerusalem Aquest, que clarament contribueixen al desenvolupament de l’ocupació per part d’Israel

Actualment, existeixen en els territoris ocupats de Palestina 250 assentaments il·legals en els quals viuen aproximandamente 611.000 colons, segons Nacions Unides. Aquests assentaments suposen l’efectiva annexió de territori palestí i la transferència de població d’Israel, potencia ocupant, als territoris ocupats. Múltiples resolucions de Nacions Unides consideren aquests assentaments il·legals i contraris al dret internacional. Un exemple és la Resolució del Consell de Seguretat de Nacions Unides 2334 del 23 de Desembre de 2016, que exigeix a tercers Estats que diferenciïn entre les relacions comercials amb l’Estat d’Israel i aquelles establertes amb els assentaments il·legals dels territoris ocupats des de 1967.

X