Signa la crida per donar suport a la creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans!!!

Des de 2015, la societat civil catalana treballa constant i incansablement per impulsar la creació d’un Centre Català d’Empresa i Drets Humans, amb l’objectiu de vetllar perquè la internacionalització de l’economia catalana no generi impactes negatius i vulneri drets humans, especialment en els països més empobrits, i amb l’ànim d’avançar cap a la regulació del sector empresarial pel respecte dels drets humans i del medi ambient. El volum d’aquest sector empresarial és considerable, tenint en compte que almenys 3.000 empreses catalanes operen a l’exterior, de forma directa o mitjançant més de 7.500 filials.

Aquest Centre serà un organisme públic i independent i servirà per avaluar l’impacte exterior de les operacions de les empreses transnacionals  amb seu a Catalunya i/o que tenen inversions i activitats a Catalunya. Per a dur a terme aquesta tasca el Centre tindrà la capacitat d’investigar i donar seguiment a queixes sobre possibles vulneracions de drets humans formulades per comunitats directament afectades o bé per part d’entitats o organitzacions socials. A més, també disposaria de capacitat sancionadora cap a les empreses quan aquestes no ofereixin la informació que se’ls hi demana.

El dia 5 de juliol de 2021 es va registrar per segon cop al Parlament de Catalunya la Proposta de Llei per a la creació d’aquest centreel canvi de legislatura va obligar a tornar a registrar la Llei.Actualment, la llei ha de tornar a obtenir una majoria de votacions de part dels grups parlamentaris, per tal que el Centre Català d’Empresa i Drets Humans vegi la llum i sigui un referent en la defensa dels drets humans a casa nostra.

La creació d’aquest centre significaria que Catalunya és coherent amb les seves polítiques públiques, i situaria a Catalunya com a pionera en la defensa dels drets humans al món, posant a l’abast mecanismes efectius per garantir l’actuació responsable de les empreses transnacionals que operen a Catalunya.

El grup impulsor d’aquesta proposta legislativa ha estat el Grup català d’Empresa i Drets humans que formen Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, ambdues plataformes de segon nivell que representen unes 150 entitats del tercer sector i que va rebre el suport de fins a 8.000 entitats de la societat civil en el moment de formalitzar-se el registre de la llei en el Parlament de Catalunya.

En vista de la futura votació de la llei al Parlament que prendrà lloc aquest 2022, veiem imprescindible tornar a demostrar que la proposta compta amb el suport d’una gran base social que es posiciona a favor de la coherència de polítiques, la justícia i els drets humans. Per aquest motiu, motivem a signar aquest manifest, per demanar el vostre suport a la Creació del Centre d’Empresa i Drets Humans a Catalunya.

Ara, més que mai, necessitem el vostre suport per impulsar la creació d’un centre que serà referent a nivell mundial. Demostrem que no ens quedem de braços plegats, sinó que prenem accions concretes en la defensa dels drets humans. Posem fi a la impunitat.


Adhesions individuals

Adhesions individuals / Adhesiones individuales

Adhesions de col·lectius i entitats

Adhesions d'entitats i col·lectius / Adhesiones de entidades y colectivos

Entitats i col·lectius que ja hi donen suport

Més de 8.000 organitzacions socials ja hi donen suport. La iniciativa compta amb els principals sindicats de Catalunya (CCOO Catalunya, la UGT de Catalunya i la Intersindical-CSC), així com del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, organisme amb 319 socis, dels quals 287 són ajuntaments (que representen el 85% de la població catalana), 14 consells comarcals, 4 diputacions, una mancomunitat i 13 entitats i ONG. També hi donen suport el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i el Consell de la Joventut de Barcelona, el Consell d’Associacions de Barcelona i nombroses organitzacions socials com són l’AESCAT (Associació d’Economia Solidària de Catalunya) una entitat de quart nivell que aglutina 7.422 organitzacions i agrupa les principals plataformes de representació de les diferents famílies de l’economia social de Catalunya: la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, la Federació de Mutualitats de Catalunya i la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya. També hi donen suport el Col·lectiu Ronda d’advocats i advocades i altres plataformes socials i cíviques com són la Campanya No als Tractats de Comerç i Inversió, Mujeres Migrantes Diversas, Rebel·lió o Extinció Barcelona, LaCoordi i el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes.X