Analitzar i sistematitzar les vulneracions de l’Estat i de les empreses des d’una perspectiva interseccional

06 / 05 / 2024

Si bé s’ha generat, des del 2011, abundant literatura entorn dels Principis Marc i els mecanismes d’avaluació d’impactes en Drets Humans dirigits a empreses, hi ha poca documentació sobre les formes d’identificació d’impactes i vulneracions específiques en contextos de conflicte i ocupació, especialment des d’una perspectiva interseccional, que tinguni en compte com factors com el gènere, l’orientació sexual, la pertinença ètnica o la classe social condicionen les experiències de vulnerabilitat. Aquest marc metodològic realitzat per Nora Miralles, per al Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE), pretén contribuir a donar eines pràctiques per a la lluita per […]

X