Aguas de Saltillo (AGSAL)

CompartirHistoria:

Aguas de Saltillo, S. A. de C.V. (AGSAL) va ser constituïda en 2001, pel Sistema Municipal de Aguas y  Saneamiento de Saltillo, (SIMAS) amb una participació del 51% i l’empresa Suez Concessions Mexico S. A. de C.V. (abans Interagbar de Mexico, S. a. de C.V.) amb el 49% de les accions. A 2021, participen amb el 55% SIMAS i el 45% Suez Concessions Mexico, S. A. de C.V.).

AGSAL va obtenir per part de SIMAS, els drets d’ús i explotació de la xarxa d’aigua potable i clavegueram de la ciutat de  Saltillo, Coahuila per un període de 99 anys. Els processos d’operació i els drets i obligacions de les empreses, van ser acordats mitjançant la signatura d’un contracte d’associació entre SIMAS i Suez Concessions Mexico (abans Interagbar), com a soci operador el 15 d’agost de 2001, per un termini de 25 anys [1].

1997

En  Saltillo,  Coahuila, es crea el Sistema Municipal de  Aigües  i  Sanejament (SIMAS) per a operar i administrar el servei públic d’aigua potable. SIMAS garantia:
—       Una cobertura del servei d’aigua potable de 95%
—       La cobertura de mesurament de 92%
—       Una eficiència física (de distribució) de 46%
—       Una de cobrança de 70%

1998

Els governs estatal i municipal i la Comissió Nacional de l’Aigua inverteixen en el sistema d’aigua de Saltillo, 100 milions de pesos mexicans[2].

2000

Óscar Pimientel González (Alcalde de Saltillo, PRI) va contractar la signatura Freese Nichols ( FN) perquè establís  les bases de la licitació per a reordenar el servei públic de l’aigua. FN va proposar com a auditora a Arthur Andersen, assessora comptable d’Agbar.

Encara que hi havia 8 empreses interessades en el concurs, únicament Agbar va fer una oferta. Arthur Andersen havia fixat un mínim de 80 milions de pesos i Agbar va licitar amb 81.9 i va guanyar immediatament. D’aquesta manera va obtenir 49% de les accions d’AVENCS, no obstant això, el valor d’aquesta entitat s’estimava en 453 milions de pesos[3]. És a dir que Agbar va pagar només el 17.5% del valor en llibres, fent usdefruit addicionalment de la infraestructura de pous, canonades, bombes i dipòsits[4].

2001

25 de juliol: Tres setmanes abans de la signatura del Contracte d’Associació es crea Interagbar de Mèxic S. a. de C.V., filial del Grup Agbar i Interaguas. Aquesta empresa va ser inscrita sota el foli mercantil 277672 de data sis d’agost de 2001 en el Registre Públic de la Propietat i del Comerç.

15 d’agost: Se signa el Contracte d’Associació entre Municipi de Saltillo amb Interagbar de Mèxic S. a. de C.V., avui Suez Concessions Mèxic, S. a.

1 d’octubre: AGSAL comença a operar en Saltillo.

2008

En 2008, sent president municipal Fernando de las Fuentes, el Municipi de Saltillo va comprar 4% de les accions que estaven en poder de Suez Concessions Mexico, S. A. de C.V., per la quantitat de 12.6 milions de pesos (3.15 milions per punt percentual), quedant l’estructura accionarial repartida en 55% / 45%[5]. En el contracte d’associació està estipulat que l’Ajuntament de Saltillo podria comprar 9.8% de les accions d’InterAgbar cada 5 anys.

Filials a Catalunya

Filials a Catalunya (Detall)

AGSAL no té filials a Catalunya.

L’operador d’AGSAL, SGAB/Agbar controla la gestió de l’aigua en 23 municipis del Àrea Metropolitana de Barcelona a través de la mixta Aigües de Barcelona – Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. (ABEMGCIA), i té més de 50 filials a Catalunya i Aragó [1]. Des de l’1 de gener de 2021, els serveis que fins ara prestava Sorea a més de 250 municipis catalans passen a ser gestionats per SGAB/Agbar [2]

Filials a Catalunya (Font)

(1) https://www.agbar.es/es/ambito/cassa ht...


Vincle comercial

Si

Vincle comercial (Detall)

AGSAL és una filial de SGAB/Agbar.

La Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. (SGAB), abans empresa dominant del grup Agbar, avui està participada 100% per Suez España S.L. i integrada al grup Suez.

En 2010, Suez Environnement va passar a ser titular d’una participació del 75,01% en el capital de SGAB/Agbar, mentre que ‘la Caixa’, a través de Criteria CaixaCorp, va conservar un 24,03% [1]. En 2014, Suez Environnement va passar a controlar el 100% de les accions [2].

SGAB/Agbar té més de 128 empreses que operen en el sector de serveis del cicle integral de l’aigua, amb presència a Espanya, Xile, el Regne Unit, Mèxic, Colòmbia, Algèria, el Perú, el Brasil, Turquia i els EUA.

A Catalunya, la gestió de l’aigua consumida per 3 de cada 4 catalans està en mans del grup Agbar [3]. El proveïment d’aigua i el sanejament de l’àrea metropolitana de Barcelona, la zona més poblada de Catalunya, està majoritàriament en mans de ABEMGCIA, filial del grup Suez.

L’actual alcalde de Saltillo en una gira de treball per Espanya, on va realitzar una visita al Centre de Control Operatiu d’Aigües de Barcelona, on se li va ensenyar un nou sistema per a l’administració i control d’aigua que en els pròxims mesos s’havia d’implementar a Saltillo.

Van acompanyar a l’Alcalde de Saltillo, el director del IMPLAN i ex-alcalde de Saltillo, Óscar Pimentel González; el director d’Aigües de Saltillo, Jordi Bosch Bragat, i el titular de Foment Econòmic i Turisme de Saltillo, Blas Flores González [4].

Vincle comercial (Font)

(1) https://elpais.com/diario/2009/10/22/eco...


Altres subvencions/contractes públics

No

Política de responsabilitat SC?

Si

AGSAL suposadament va visitar 200 colònies en 2011 amb la finalitat de mantenir relacions permanents amb els territoris [1].

L’empresa també considera com a activitat de responsabilitat social corporativa atorgar un contracte específic per la instal·lació de la xarxa d’aigua en àrees verdes de manera gratuïta, quan les persones es comprometen a pagar l’import que resulti del consum mensual [2].

AGSAL també convida als seus clients a arrodonir les factures i donar la part afegida a institucions de benefici social i mediambiental [3].

AGSAL argumenta que, en col·laboració amb el govern local, ofereix a les persones amb menys recursos tarifes especials de contractació amb l’objectiu de garantir-los l’accés a l’aigua i al sanejament, i també ofereix descomptes en reconnexions [4].

Política de responsabilitat SC (Font)

(1) https://www.agbar.es/uploads/pdf/Agbar_D...


Accionistes principals

55% Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Saltillo, SIMAS [1].

45% Suez Concesiones México, S.A. de C.V. (antes Interagbar de México, S.A. de C.V.)

Accionistes principals (Font)

(1) https://www.aguasdesaltillo.com:8080/att...


Fundacions de l'empresa

NoCiutat/Pais

Mexico

Nombre Empleats

419 treballadors al mes de desembre de 2019

126, contracte col·lectiu; 293, contracte individual

289 homes (69%) i 130 dones (31%)

Nota: L’empresa recorre a la subcontractació per als treballs de camp.

Nombre empleats (Font)

https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/3dec4495-34e1-4533-b62d-afd605a10ac4/memoria%20DIGITAL%202017.pdf

Dades econòmiques

AGSAL/Agbar va pagar a Suez Concessions Mexico, S. A. de C.V. (abans Interagbar) $18,316,649 pesos mexicans (2019) i 17,012,459 pesos (2018), 15,807,484 pesos (2017) i 14,133,825 pesos (2016) en assistència tècnica [1].

Suez Concessions Mexico, S. a. de C.V. (abans Interagbar) va obtenir per concepte de dividends $28.664.288 en 2019; $25.839.417 en 2018; $20.238.852 en 2017  i $16.222.022 en 2016*.

La participació del capital social de Suez Concessions Mexico, S. A. de C.V. en Aigües de Saltillo també ha anat augmentant any amb any $206.554.759 al 31 de desembre de 2019; $201.180.205 al 31 de desembre de 2018; $194.720.351, al 31 de desembre de 2017 i $186,046.557  al 31 de desembre de 2016*.

_

[1] http://ru.iiec.unam.mx/4295/1/2-Vol3_Parte1_Eje5_Cap1-036-Aguirre-Tobon-Mendoza.pdf

Memòries Anuals 2016, 2017, 2018 i 2019

UN Compact Global

No

UN Compact Global (Detall)

AGSAL i Suez Concessiones Mexico no són signants de l’UN Compact Global.

El Grup Suez és signant de l’UN Compact Global des de 27 de Novembre 2008 [1].

UN Compact Global (Font)

(1) https://www.unglobalcompact.org/what-is-...


Casos de Violacions de DDHH vinculats amb l'empresa

Si

Casos de Violacions de DDHH vinculats amb l`empresa (Detall)

Cas Agsal

Drets vulnerats/Afectacions:

  • Dret humà a l’aigua i al sanejament
  • Afectació ambiental
  • Drets humans laborals
  • Manca de transparència i casos de corrupcióX