Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (ESSAL)

CompartirHistoria:

1999

L’empresa espanyola Iberdrola Energia s’adjudicava el 51% d’ESSAL, en una suma pròxima als 93,7 milions de dòlars [1].

2008-2009

El 10 de juliol del 2008, Aguas Andinas S.A. esdevé empresa propietària del 53% de les accions d’ESSAL, a través d’Inversions Iberaguas Ltda., amb un 51%, i d’un altre 2,5% adquirit a través d’una OPA [2].

Aguas Andinas S.A. era de propietat en un 50,1% d’Inversions Aguas Metropolitanas S.A. i en un 35% de CORFO. Al seu torn, Inversions Aguas Metropolitanas S.A. era controlada en un 56,6% per la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB) [3].

2010

Suez Environnement Company S.A. va adquirir indirectament el 75,01% de la propietat de Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB), transformant-se, d’aquesta manera, en el nou controlador indirecte d’ESSAL [4].

2011

ESSAL proveïa serveis regulats de producció i distribució d’aigua potable, recol·lecció, tractament i disposició d’aigües residuals, i serveis sanitaris no regulats, a 33 localitats de les regions de Los Lagos.

A juny de 2011, la Societat pertanyia en un 53,51% a Aguas Andinas S.A (a través d’Inversiones Iberaguas Limitada), en un 45,46% a CORFO i en un 1,03% a altres accionistes privats. CORFO va vendre un 40,46% del capital social d’ESSAL [5].

2012

ESSAL pertanyia en un 53,51% a Aguas Andinas S.A. (51% a través d’Inversions Iberaguas Limitada), en un 40,46% al Fons d’Inversió Privat HI HA, en un 5,00% a CORFO i en un 1,03% a altres inversors privats [6].

2019

Errors operacionals d’ESSAL resulten un vessament de petroli, deixant sense subministrament d’aigua a 49.966 connexions (97,9% del total de les connexions de Osorno) entre l’11 i 21 de juliol de 2019, un tall que va durar 10 dies.

Donat això, el divendres 2 d’agost de 2019 la Superintendència de Serveis Sanitaris (SISS) va determinar iniciar el procés per a posar fi a la concessió dels serveis de producció i distribució d’aigua potable a ESSAL, a més de fromular càrrecs contra l’empresa [7].

Paral·lelament, es va construir una taula de cooperació constituïda pel Ministeri d’Economia, el Sernac, ESSAL i la Cambra de Comerç de Osorno, per compensar als afectats.

El 30 de juliol de 2020 renuncia el gerent general d’ESSAL Gustavo Gómez, i es substituït per José Sáez.  El 6 d’agost va renunciar al càrrec de president de la companyia Guillermo Pickering*.

2020

Al gener del 2020, en un procés consultiu a la ciutat d’Osorno van votar 17.178 persones, poc més d’un 45% de la població que havia participat en les últimes eleccions per l’alcaldia. Un 90% dels votants va estar d’acord en posar fi a la concessió d’ESSAL; mentre que un 6,7% va considerar que no era necessari [8].

A Juny 2020 i malgrat els compromisos d’accelerar el procés de caducitat de la concessió, Suez va demanar la nul·litat del procés que afectava la seva filial ESSAL i va amenaçar amb portar cas a arbitratge internacional.

L’11 de setembre del 2020 es va informar que Aguas Andinas va aconseguir un acord amb Algonquin Power & Utilities Corp. per la venda del 100% de la participació directa i indirecta d’ESSAL (53,51%) [9]. Algonquin Power & Utilities Corp. va comprar les accions per mitjà de la seva filial Eco AquistionCo Spa [10]. El valor de transacció va ser de US$ 92,3 milions, la qual cosa representava un benefici d’Aguas Andinas de US$7.000 milions aproximadament.

Algonquin Power & Utilities Corp. va acordar vendre al Fons d’Inversió Toesca Infraestructura II el 31,93% de la seva participació directa en Eco AcquisitionCo Spa (controlador d’ESSAL).

Guillermo Pickering de la Fuente, ex militant de Democràcia Cristiana, va exercir com a sotssecretari d’Obres Públiques entre 1996 i 1999 – cartera liderada per Ricardo Lagos Escobar en el govern d’Eduardo Frei Ruiz – Tagle -, i sotssecretari d’Interior entre 1999 i 2000. Tant Pickering com Lagos van participar en la promulgació de la Llei Núm. 19.549, la qual va donar a la privatització de les empreses de proveïment d’aigua i sanejament segons assenyala la història de la llei, disponible a la Biblioteca del Congrés Nacional.

Filials a Catalunya

Filials a Catalunya (Detall)

ESSAL no té filials a Catalunya.

SGAB/Agbar controla ESSAL indirectament, i alhora controla la gestió de l’aigua en 23 municipis del Àrea Metropolitana de Barcelona  i té més de 50 filials a Catalunya i Aragó [1]. Des de l’1 de gener de 2021, els serveis que fins ara prestava Sorea a més de 250 municipis catalans passen a ser gestionats per SGAB/Agbar [2].

Filials a Catalunya (Font)

(1) https://www.agbar.es/es/ambito/cassa ht...


Vincle comercial

Si

Vincle comercial (Detall)

Durant la crisi d’Osorno, ESSAL era filial de la Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. (SGAB), pertanyent al grup Suez Espanya (abans grup Agbar), avui participada 100% per Suez España S.L.

Després de la crisi, el Grup Suez va demanar la nul·litat del procés de caducitat de la concessió d’ESSAL, i va amenaçar amb portar el cas a l’arbitratge internacional, de conformitat amb l’acord subscrit entre el Regne d’Espanya i la República de Xile per a la protecció i foment de les inversions.

En 2010, Suez Environnement va passar a ser titular d’una participació del 75,01% en el capital de SGAB, mentre que ‘la Caixa’, a través de Criteria CaixaCorp, va conservar un 24,03% [1]. En 2014, Suez Environnement va passar a controlar el 100% de les accions [2]. A Catalunya, la gestió de l’aigua consumida per 3 de cada 4 catalans està en mans de SGAB/Agbar [3]. El proveïment d’aigua i el sanejament  de l’àrea metropolitana de Barcelona, la zona més poblada de Catalunya, està majoritàriament en mans de ABEMGCIA, filial de SGAB/Agbar.

El grup Suez  vulnera els principis de transparència i rendició de comptes i de participació del Dret Humà a l’aigua i al sanejament. Asi mateix, SGAB  ha estat acusada de vulneració de la lliure competència, de la normativa antimonopoli i de l’interès general [4].

Vincle comercial (Font)

(1) https://elpais.com/diario/2009/10/22/eco...


Altres subvencions/contractes públics

No

Accionistes principals

 A 12/2020 [1]

 • INVERSIONES IBERAGUAS LIMITADA / 51,00%
 • ECO ACQUISITIONCO SPA / 42,96%
 • CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFU) / 5,00%
 • Tesorería General De La República /  1,00%
 • Joel Miranda Ojeda /  0,02%
 • Nelson Rene Alvarado Neira / 0,01%
 • Daniel Humberto Barrueto Barrueto /  0,01%

A 01/2021 [2]

 • ECO ACQUISITIONCO SPA / 62,03%
 • TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN / 31,93%
 • CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFU) / 5,00%
 • Tesorería General De La República /  1,00%
 • Joel Miranda Ojeda /  0,02%
 • Nelson Rene Alvarado Neira / 0,01%
 • Daniel Humberto Barrueto Barrueto /  0,01%

Fundacions de l'empresa (Detall)

ESSAL no té cap fundació. Ciutat/Pais

Xile

Nombre Empleats

El 31 de desembre de 2018, ESSAL registrava 395 treballadors, 82 dones i 313 homes

Nombre empleats (Font)

https://www.essal.cl/downloadfile.aspx?CodSistema=20130603173125&CodContenido=20111207153790&CodArchivo=20190329115433

Dades econòmiques

El capital (passius i patrimoni) de l’empresa Aguas Andinas s’eleva a $2.329.928.111 milions de dòlars [1].

A 31 de desembre de 2014, ESSAL exhibia ingressos creixents aconseguint els $45.158 milions, xifra superior en 11,66% als ingressos al tancament de l’any 2013 [2]. El mateix any, el resultat operacional del grup Agbar era d’un benefici de 2.036 milions d’euros [3].

_

[1] https://www.aguasandinasinversionistas.cl/es/informacion-financiera/ultimos-resultados

[2] https://www.icrchile.cl/index.php/corporaciones/empresa-de-servicios-sanitarios-de-los-lagos-s-a-2/comunicados-18/465-essal-comunicado-mayo-2015/file

[3] https://www.ciperchile.cl/2014/10/16/el-negocio-del-agua-los-vacios-de-la-ley-que-disparan-las-millonarias-ganancias-de-aguas-andinas/

Països amb presència

Xile


UN Compact Global

No

UN Compact Global (Detall)

Ni ESSAL, ni Algonquin Power & Utilities Corp. són signants de l’UN Compact Global.

Aguas Andinas que controlava indirectament ESSAL, és signant des del 2006.

Casos de Violacions de DDHH vinculats amb l'empresa

Si

Casos de Violacions de DDHH vinculats amb l`empresa (Detall)

Cas ESSAL

Drets vulnerats/afectacions:

 • Dret humà a l’aigua i al sanejament
 • Afectació a la integritat física
 • Afectació sociocultural
 • Afectació ambiental
 • Impactes econòmics

 X