Aguas de Cartagena (ACUACAR)

CompartirHistoria:

La Llei 142 de 1994 va aprovar la incorporació del sector privat en l’aprovisionament de serveis públics a Colòmbia. A Cartagena, una vegada aprovada la dissolució de l’empresa pública de proveïment d’aigua i sanejament, el 30 de desembre de 1994, es va constituir Aguas de Cartagena S. A. E.S.P. (ACUACAR S.A.). com a societat d’economia mixta, conformada pel Districte de Cartagena i un soci operador privat.

En el procés de licitació internacional per a seleccionar un operador només es va presentar l’empresa Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB) [1]. Així, Cartagena es va quedar amb el 50% de les accions, SGAB/Agbar va obtenir el 45,9% de les accions i el restant 4,09% va quedar en mans d’accionistes privats.

Malgrat  les pressions socials i un canvi de govern, en 1995, Districte de Cartagena i Aguas de Cartagena, van signar un contracte per 26 anys.  SGAB/Agbar va assumir un doble caràcter: soci capitalista de ACUACAR i operadora autònoma [2]. Els compromisos de SGAB/Agbar, eren la transferència tecnològica (principalment la transferència de sistemes i programes informàtics), la transferència de personal especialitzat per a cobrir totes les àrees de l’empresa, i la formació de treballadors a Colòmbia i a Espanya. Existia igualment un compromís de millora de tota una sèrie d’indicadors que havien de demostrar l’eficiència en la gestió, i les inversions de rehabilitació i reposició dels sistemes.

El contracte va establir una remuneració a SGAB/Agbar com a soci operador per la quota de gestió. La quota de gestió es calcula com un percentatge del volum de facturació de ACUACAR. Aquest percentatge va augmentar gradualment al llarg dels primers quatre anys, de 2,94% en el primer any a 3,37% en el segon, 3,82% en el tercer i 4,25% en el quart [3].

Segons el director executiu del Col·legi Nacional d’Advocats, Nausicrate Pérez Dautt, el coeficient industrial que se li paga a SGAB/Agbar, “és irregular i s’exigeix la suspensió immediata d’aquest pagament” [4]. Es considera que els pagaments podrien sumar més $150 mil milions de dòlars des de 1995 [5]. Entre 2013 i 2019, quan s’estabilitza el coeficient industrial a 3,44%, els beneficis que hauria reportat serien de l’ordre de 54.665.165 milions de pesos colombians a SGAB/AGBAR, més d’un milió d’euros.

En 1999, el Banc Mundial i el BID van aprovar una operació de préstec per a la rehabilitació dels cossos d’aigua que envolten la ciutat de Cartagena, l’ampliació dels sistemes d’aigua i sanejament, i la posada en marxa un sistema de tractament d’aigües residuals que incloïa la construcció d’un emissari submarí en la mar Carib. El total d’inversions es va estimar en 117,2 milions de dòlars. ACUACAR va aportar 4,6 milions de dòlars [4].

El contracte entre el Districte de Cartagena i SGAB/Agbar va ser prorrogat en 2015, 6 anys abans que finalitzés el contracte inicial, per 13 anys més [5].

Filials a Catalunya

Filials a Catalunya (Detall)

ACUACAR no té filials a Catalunya.

L’operador d’ACUACAR, SGAB/Agbar controla la gestió de l’aigua en 23 municipis del Àrea Metropolitana de Barcelona a través de la mixta Aigües de Barcelona – Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. (ABEMGCIA), i té més de 50 filials a Catalunya i Aragó [1]. Des de l’1 de gener de 2021, els serveis que fins ara prestava Sorea a més de 250 municipis catalans passen a ser gestionats per SGAB/Agbar [2].

Filials a Catalunya (Font)

(1) https://www.agbar.es/es/ambito/cassa htt...


Vincle comercial

Si

Vincle comercial (Detall)

Amb Certificat de Cambra de Comerç de Barcelona del 22 de juny de 2018 l’empresa colombiana, ACUACAR S.A., té com a matriu a l’empresa SGAB/Agbar amb seu social a Barcelona, Espanya. SGAB/Agbar és també el soci operador d’Aigües de Cartagena S. a. E.S.P.

La Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. (SGAB), abans empresa dominant del grup Agbar, avui està participada 100% per Suez España S.L. i integrada al grup Suez.

En 2010, Suez Environnement va passar a ser titular d’una participació del 75,01% en el capital de SGAB/Agbar, mentre que ‘la Caixa’, a través de Criteria CaixaCorp, va conservar un 24,03% [1]. En 2014, Suez Environnement va passar a controlar el 100% de les accions [2].

El grup Suez té més de 128 empreses que operen en el sector de serveis del cicle integral de l’aigua, amb presència a Espanya, Xile, el Regne Unit, Mèxic, Colòmbia, Algèria, el Perú, el Brasil, Turquia i els EUA.

A Catalunya, la gestió de l’aigua consumida per 3 de cada 4 catalans està en mans del grup Agbar [3]. El proveïment d’aigua i el saneamientodel àrea metropolitana de Barcelona, la zona més poblada de Catalunya, està majoritàriament en mans de ABEMGCIA, filial del grup Suez.

Vincle comercial (Font)

(1) https://elpais.com/diario/2009/10/22/eco...


Altres subvencions/contractes públics

Si

Altres subvencions/contractes públics (Detall)

L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECID) i el Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament (FCAS) han subvencionat diversos projectes executats per Aguas de Cartagena S.A E.S.P:

COL-015-B: Projecte de clavegueram que manca en el Barri Nelson Mandela, Cartagena d’Índies [1].

COL-036-B: Programa d’Ampliació de la Planta Potabilitzadora del Bosque i proveïment dels barris de la Zona Sud Occidental de Carta [2].

Altres subvencions/contractes públics (Font)

(1) https://www.aecid.es/ES/FCAS/Paginas/Que...

Política de responsabilitat SC?

Si

Segons ACUACAR, “la responsabilitat social fa part de l’estratègia empresarial amb l’objectiu de propiciar l’excel·lència en les relacions amb  els nostres grups d’interès mitjançant un procés sostingut de dialogo transparent, concertació i compromisos, per a així generar  valor compartit per a obtenir un desenvolupament socioeconòmic sostenible” [1]. Segons l’empresa la seva gestió social aporta al desenvolupament local, fomenta el dret humà a l’aigua, gestiona el seu consum responsable i la seva sostenibilitat [2].

Política de responsabilitat SC (Font)

(1) https://acuacar-web-prod.azurewebsites.n...


Accionistes principals

El Districte de Cartagena d’Índies participa en la seva composició accionarial amb el 50%;

SGAB/Agbar que pertany al grup Suez Espanya, és el Soci Operador amb el 45.9%.

Els accionistes privats representen el 4.1% restant.

Fundacions de l'empresa

Si

Fundacions de l'empresa (Detall)

Fundació Aguas de Cartagena sense pàgina web. Ciutat/Pais

Colòmbia

Nombre Empleats

El 2018, ACUACAR tenia 601 treballadors (379 aqüeducte, 222 clavegueram).

Dades econòmiques

Els actius d’ACUACAR a 31 desembre de 2013, representaven $199.793 (milers de milions) de pesos colombians (COP) amb uns ingressos operacionals pels serveis d’aqüeducte i clavegueram que van passar de COP$ 103.966 (milers de milions) en 2007 a COP$199.852 (milers de milions) en 2013 [1].

Els ingressos operacionals d’ACUACAR S. a. en 2019 representaven COP$310 milions, uns 7,140,723 euros, un increment del 58% respecte a 2014 [2].

Segons càlculs elaborats pel Professor Álvaro Álvarez (Universitat de Cartagena) amb una inversió inicial de US$2.5 milions en 1994 realitzada per Aigües de Barcelona, equivalents a COP$2.040 milions en 1994, la taxa interna de retorn per a Aigües de Barcelona/Grup Suez seria del 53,80%. Impactant encara més les ja negatives finances del districte de Cartagena [3].

En 2017, la Personería de Cartagena va determinar que entre 2013 i 2016 la inversió per part de ACUACAR S.A. va disminuir de $2000 milions anuals a $300 milions; i només fins a 2019 es van invertir recursos en manteniment profund, per la qual cosa es van trobar problemes d’infraestructura[4].

[1] https://cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2018/05/LAS-CONCESIONES-EN-CARTAGENA-PUBLICAR.pdf

[2] https://www.acuacar.com/Portals/0/Acuacar/Informes/RS%202019%20WEB.pdf

[3] https://cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2018/05/LAS-CONCESIONES-EN-CARTAGENA-PUBLICAR.pdf

[4] http://www.funcicar.org/concejo-denuncia-fallas-en-emisario-submarino-y-sistema-de-alcantarillado-operado-por-acuacar/

Països amb presència

Colòmbia


UN Compact Global

Si

UN Compact Global (Detall)

ACUACAR S. A. és signant de l’UN Compact Gobal des del 20 de maig del 2011 [1]. La carta dirigida al Secretari de Nacions Unides es pot llegir aquí.

Segons UN compact Global, ACUACAR compleix amb les següents disposicions [2]:
— Descripció d’accions o polítiques rellevants relacionades amb els drets humans
— Descripció d’accions o polítiques rellevants relacionades amb el treball
— Descripció d’accions o polítiques rellevants relacionades amb el medi ambient
— Descripció d’accions o polítiques rellevants relacionades amb la lluita contra la corrupció
— Inclou una mesura dels resultats

UN Compact Global (Font)

(1) https://www.unglobalcompact.org/what-is-...


Casos de Violacions de DDHH vinculats amb l'empresa

Si

Casos de Violacions de DDHH vinculats amb l`empresa (Detall)

Cas Acuacar

Drets vulnerats/afectacions:

  • Dret humà a l’aigua i el sanejament
  • Impacte ambiental
  • Irregularitats en llicències ambientals
  • Pèrdua de mitjans de subsistència
  • Afectació economia local
  • Consulta prèvia lliure i informadaX