Grup A.P. Moller – Maersk

CompartirGrup empresarial

A.P. Moller - Maersk

Filials a Catalunya

Filials a Catalunya (Detall)

Propietaris d’APM Terminals Barcelona

Vincle comercial

Si

Vincle comercial (Detall)

És propietari de la terminal del port de Barcelona. Si bé el port de Barcelona és de propietat estatal en el seu consell d’administració estan representades les administracions públiques catalanes. El Port s’ha dotat d’un codi ètic que inclou el respecte als drets humans.

Codi ètic del Port de Barcelona

Vincle comercial (Font)

(1) http://www.portdebarcelona.cat/es/web/au...


Política de responsabilitat SC?

Si

Inclosa en la seva política de sostenibilitat

Política de responsabilitat SC (Font)

(1) https://www.maersk.com/en/about/sustaina...


Accionistes principals

A. P Møller Holding A/S, Copenhagen, Denmark 41.51%

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond, Copenhagen, Denmark 8.84%

Den A.P. Møllerske Støttefond, Copenhagen, Denmark 3.11%

Fundacions de l'empresa

Si

Fundacions de l'empresa (Detall)

Entre d’altres, financia projectes socials com per exemple un projecte d’occupació amb la Fundació Adecco.

Fundacions de l'empresa (Font)

(1) https://fundacionadecco.org/maersk-line-...
Ciutat/Pais

Dinamarca

Empleats

89000

Nombre Empleats

23% de dones en càrrecs de lideratge

28% de dones en total

Nombre empleats (Font)

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/44-A-P-Moller-Maersk

Dades econòmiques

Ingressos 2017: 30.945 milions de dòlars

Benefici 2017: 356 milions de dòlars

UN Compact Global

Si

UN Compact Global (Detall)

Des del 3 de març del 2009

UN Compact Global (Font)

(1) https://www.unglobalcompact.org/what-is-...


Casos de Violacions de DDHH vinculats amb l'empresa

Si

Casos de Violacions de DDHH vinculats amb l`empresa (Detall)

Port de Buenaventura

L’empresa holandesa APM Terminals va pagar a l’Estat de Guatemala 32,7 milions de dòlars en concepte de reparació civil, pel fet que la seva filial Terminal de Contenidors Quetzal (TCQ) és l’eix d’una trama de corrupció milionària.

Casos de Violacions de DDHH vinculats amb l'empresa (Font)

(1) https://www.elpais.cr/2016/09/27/apm-ter...
X