Tres casos d’impunitat corporativa en el context de l’ocupació il·legal del Sàhara Occidental per part del Marroc

Des que Espanya va abandonar el Sàhara Occidental en 1975, ha intentat sense èxit eximir-se de la seva responsabilitat internacional com a potència ocupant, de iure, del Sàhara Occidental. Mentre que paral·lelament ha contribuït a acords comercials amb el Marroc, com els Acords de pesca entre la UE i el Marroc, per a defensar els interessos de la flota pesquera espanyola en aquesta regió, a pesar que aquests acords legitimen l’explotació il·legal dels recursos naturals i han estat declarats il·legals pel TJUE.

El Frente Polisario és l’actual legítim i únic representant del Sàhara Occidental – considerat Estat no Autònom pendent de descolonització per Nacions Unides-, i no ha donat  el consentiment per a l’explotació dels recursos naturals en la zona ocupada: ni en el marc dels acords comercials o d’associació entre EU-Marroc. Tampoc no ha consentit altres operacions d’extracció il·legal dels recursos naturals dutes a terme per part d’empreses transnacionals, en complicitat Marroc, potencia ocupant il·legal.

L’Observatori de Drets Humans i Empreses al Mediterrani en col·laboració amb el portal SOS SÀHARA aportem a la base de dades AlertaDH tres nous casos d’empreses que estan operant de manera il·legal en Territoris Ocupats del Sàhara Occidental.  Es tracta de Viveros Merimar, Siemens Gamesa i ABB.

Viveros Merimar 

Viveros Merimar importa pop congelat “procedent de les principals llotges de Dakhla”, tal com indiquen en la seva pàgina web, indicant de manera errònia que aquella ciutat és part del Marroc. Dakhla és part dels territoris sahrauís ocupats pel Regne del Marroc des de 1976. Per tant, l’empresa aporta informació enganyosa sobre la procedència del pop que comercialitza i, el que és pitjor, ofereix un producte espoliat d’un territori ocupat i pendent de descolonització.

Consulta el cas

Siemens Gamesa 

Al parc eòlic de Foum el Oued, prop d’Al-Aaiun al Sàhara Occidental ocupat, 22 molins de Siemens Gamesa aporten el 95% de l’energia que necessita l’empresa nacional marroquina Office Chérifien des Phosphates (OCP) per a l’extracció del recurs no renovable dels fosfat de les mines de PhosBucraa. Segons el DIH i les resolucions de Nacions, TJUE i l’Audiència Nacional, el Marroc no té sobirania sobre el territori del Sàhara Occidental i per tant, no pot establir acords econòmics i comercials amb cap empresa multinacional. En aquest sentit, les activitats econòmiques de Siemens Gamesa són il·lícites i suposen el saqueig dels recursos naturals renovables com el vent, però també no renovables com el fosfat perquè l’energia del parc eòlic de Foum el Oued és imprescindible per a mantenir l’extracció d’aquest recurs.

Consulta el cas

ABB 

ABB va guanyar en 2017 un contracte de 16 milions de dòlars per a la construcció d’una subestació híbrida per al parc eòlic de Aftissat, prop de Bojador, en els Territoris Ocupats del Sàhara Occidental. Aftissat, operatiu des de finals del 2018, forma part de l’aposta d’aquests últims anys per la construcció de parcs eòlics en els Territoris Ocupats. Les activitats de ABB vulneren el dret dels pobles a administrar els seus propis recursos naturals i, per tant, el respecte al consentiment previ, lliure i informat quant a l’explotació de les seves matèries primeres s’ha vist compromès per la falta sistemàtica de consulta sobre les operacions extractives a la població sahrauí i als seus legítims representants.

Consulta el caso

Aprofitem per a alertar a les empreses catalanes i espanyoles que operen en la zona que, a pesar que la seva activitat es trobi sota acords bilaterals entre la UE i el Marroc, aquests són inconsistents amb la legalitat internacional, tal com ho expliquem en la guia “La dimensión legal de la ocupación del Sahara Occidental y sus recursos naturales” . Per tant, aquesta situació no eximeix a aquestes empreses de la seva responsabilitat legal. Les empreses transnacionals han d’aplicar els principis de deguda diligència per a evitar que les seves operacions vulnerin, de manera directa o indirecta, els drets humans de les poblacions on operen. D’altra banda, i en contradicció amb els principis europeus i de regulació de l’Estat espanyol en matèria de drets del consumidor, l’acció empresarial d’extracció il·legítima de recursos que es val dels acords comercials com a excusa, deixant en una situació d’inseguretat als consumidors finals els quals, sense saber-ho, podrien estar consumint productes espoliats del Sàhara Occidental contra la seva voluntat. Finalment, les empreses han de tenir en compte que aquestes operacions estan suposant un obstacle per a la solució política del conflicte i perpetuen la situació d’ocupació del territori i població sahrauí.

L’Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE) és una iniciativa de SUDS i NOVACT que identifica, sistematitza i genera propostes per a abordar les vulneracions de drets humans de poblacions sota ocupació i/o conflicte armat a la regió Mediterrani, a través de la recerca, la sensibilització i accions d’incidència social i institucional.

SOS Sáhara és una eina impulsada per ACAPS i NOVACT per a monitorar els abusos constants i la sistemàtica vulneració de drets humans, individuals i col·lectius que es donen al Sàhara Occidental ocupat per part del Marroc, així com els casos d’empreses implicades en l’espoli de recursos naturals que contribueixen a perpetuar la vulneració de drets del poble sahrauí i l’ocupació del Sàhara Occidental.

X