Publicada una guia feminista amb apunts metodològics per a l’anàlisi de les violacions de Drets Humans de les dones i identitats dissidents per part de les transnacionals

CooperAcció acaba de publicar la ‘Guia feminista per a la denuncia de polítiques de mort’, un instrument per a organitzacions, personal investigador i altres persones implicades orientat a aplicar la perspectiva feminista en l’estudi de les afectacions que les empreses transnacionals provoquen en comunitats de països del Sud Global.

La guia ha estat redactada per María Sanz Domínguez i parteix de l’estudi de tres casos concrets de projectes extractivistes en territoris d’Amèrica Llatina, en els quals han estat involucrades empreses de l’Estat espanyol:

  • Construcció de la hidroelèctrica d’ El Quimbo, en el departament del Huila (Colòmbia)
  • Instal·lació de la terminal de contenidors pel comerç marítim internacional al port de Buenaventura (Colòmbia)
  • Projecte d’instal·lació d’una presa d’aigua en la comunitat de Santa Cruz de Barillas (Guatemala)

Els tres casos presenten particularitats que permeten distingir aspectes nous a considerar si es volen investigar les afectacions des d’una perspectiva feminista. Alhora, en els tres casos es troben patrons comuns d’intervenció de les empreses, que ajuden a extreure aprenentatges que es puguin extrapolar a altres casos d’estudi.

L’estudi d’aquests casos parteix de dues fonts principals: els testimonis de les persones directament afectades i els informes sobre el territori que realitzen organitzacions locals, o bé missions d’observació internacionals amb el suport de les comunitats afectades.

La guia busca realçar el coneixement acumulat per aquestes comunitats per orientar noves investigacions que documentin i denunciïn els impactes d’altres projectes extractivistes. En aquest sentit, proposa indicadors, formula recomanacions, ofereix exemples i visibilitza testimonis sobre la base dels casos estudiats.

La ‘Guia feminista per a la denuncia de polítiques de mort: Apunts metodològics per a l’anàlisi de les violacions de Drets Humans de les dones i identitats dissidents per part de les transnacionals’ no pretén oferir solucions, respostes finals o teories amb voluntat de ser universals. Vol ser un instrument pràctic que serveixi com a punt de partida, i es vagi nodrint amb les aportacions crítiques que altres persones formulin en els seus propis processos d’investigació o en la seva pròpia vivència de les conseqüències de projectes extractius transnacionals. Vol servir com a eina, partint de la base que tot coneixement és situat i parcial, i no existeixen veritats absolutes.

T’animem a descarregar-te-la al següent link, a compartir-la i portar-la a la pràctica!

T’has plantejat mai quin impacte en Drets Humans tenen les empreses catalanes que treballen a l’exterior, i què podem fer per controlar el compliment dels Drets Humans en els territoris on operen? T’ho expliquem amb videos a la campanya per un Centre Català d’Empresa i Drets Humans!

X